HERREN KOMMER!

Velkommen til Maran Ata menigheten i Oslo!

Møter søndager kl. 18:00
Bønnemøter med bibelstudie fredager kl. 18:30

 

Adresse:
Mariboes gate 4-6, 0183 Oslo, Frelsens hus
Hoved inngang opp trappen mellom Mela huset og Mela Cafe 
(samme inngang som Blåkors)


Tale 
oversikt høsten 2023:

3. September: Jens Austbø
10. September: Svein Holst
17. September: Arne Borgersen
24. September: Arne Borgersen
1. Oktober: Jens Austbø
8. Oktober: Jens Austbø
15. Oktober: Arne Borgersen
22. Oktober: Jens Austbø
29. Oktober: Tore Kristiansen
5. November: Jens Austbø
12. November: Roy Sveinungsen
19. November: Tore Kristiansen
26. November: Jens Austbø
3. Desember: Jens Austbø
10. Desember: Tore Kristiansen

Siste møte i 2023:
17. Desember: Roy Sveinungsen

Første møte etter nyttår:
7. Januar 2024: Blir annonsert senere

Du kan alltid få forbønn for alle behov på møtene
 eller ved 
å kontakte på tlf. 900 54 264 eller skriv til ata-meni@online.no

Vær velkommen!
Kom med forventning om at Gud skal røre ved deg og
helbrede deg i Jesu mektige navn!

Ansvarlig for bestilling av sangboken Sildigregn er: 
Ole Bjørn Saltnes som kan kontaktes på mobilnummer: 416 46 581
E- post er: misjoneuropa@hotmail.com

Artikler fra Maran Ata

Du finner oss på sosiale plattformer

Du må gjerne ta kontakt med oss