HELBRED SYKE!

Disse to ordene er ikke en oppfordring fra Jesus, men det er en befaling. Da han sendte sine disipler ut fra by til by, både […]

Redaktørens spalte: Hva er sannhet?

 Etter at Jesus var tatt til fange av vaktstyrken og tjenerne til yppersteprestene, ble han siden ført til Pilatus fordi de ville ha Jesus dømt […]

Blikket festet på Jesus, Guds ord.

Hva tid det ble bestemt at feiringen av Jesu fødsel skulle legges til feiringen av solens vending i desember, er kanskje ikke så lett å […]