Redaktørens spalte: Hva er sannhet?

 Etter at Jesus var tatt til fange av vaktstyrken og tjenerne til yppersteprestene, ble han siden ført til Pilatus fordi de ville ha Jesus dømt […]

Blikket festet på Jesus, Guds ord.

Hva tid det ble bestemt at feiringen av Jesu fødsel skulle legges til feiringen av solens vending i desember, er kanskje ikke så lett å […]

Jesus, troens opphavsmann.

Så la oss derfor, da vi har en stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast […]

Den bortkomne sonen

Dette er ein lignelse om Guds kjærleik, og korleis han tek imot oss når vi kjem til han. (Lukas 15:11-32) Denne lignelsen kunne like godt […]