Jesus, troens opphavsmann.

Så la oss derfor, da vi har en stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast […]

Den bortkomne sonen

Dette er ein lignelse om Guds kjærleik, og korleis han tek imot oss når vi kjem til han. (Lukas 15:11-32) Denne lignelsen kunne like godt […]

Førjulsmøte med jubel

Maran Ata Oslo gjennomførte en møtehelg med bra besøk 18-19. november. Det ble salvede møter denne helgen, og dessuten hadde vi dåp i vann. Mange […]

Nådetid, endetid og innhøsting

Guds ord taler om en nådetid som skal komme til sin ende. Vi tror ut fra Guds Ord at opprykkelse av bruden står for døren. […]

Redaktørens spalte: Nåden eller moseloven?

Vi bruker ofte lovens bokstav i mange sammenheng, kanskje mest ved ekteskap og skilsmisse blant frelste folk. Vi begrunner det med Jesu egne ord om ekteskap, der han […]

Vellykket landsstevne 2017

I år var det stor deltagelse på stevnet fra fjern og nær. Møtedeltagelsenvar veldig bra både formiddag og kveld. Stevnemusikken, frihet i Ånden, bredt innslag av […]