JESUS, TROENS OPPHAVSMANN

Så la oss derfor, da vi har en stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast […]

Den bortkomne sonen

Dette er ein lignelse om Guds kjærleik, og korleis han tek imot oss når vi kjem til han. (Lukas 15:11-32) Denne lignelsen kunne like godt […]

Møteprogram 2018

Maran Ata Templet Alle søndagsmøter er i Templet Evangelist Haakon Martinsen leder bibeltimer og bønnemøter. Bønnemøtene er i Menighetens bønnerom.  Inngang fra Tempelet. Bibeltimer holdes […]

Førjulsmøte med jubel

Maran Ata Oslo gjennomførte en møtehelg med bra besøk 18-19. november. Det ble salvede møter denne helgen, og dessuten hadde vi dåp i vann. Mange […]

Nådetid, endetid og innhøsting

Guds ord taler om en nådetid som skal komme til sin ende. Vi tror ut fra Guds Ord at opprykkelse av bruden står for døren. […]

Møtehelg i Maran Ata tempelet

Hei Trossøsken.  Lørdag 18 november kl 15:00 John Miland Taler Guds ord. Menighetsmusikken fra Betel Hurum deltar.  kl 19:00 Tore Kristiansen synger, og taler Guds […]

Redaktørens spalte.

  Nåden eller moseloven? Vi bruker ofte lovens bokstav i mange sammenheng, kanskje mest ved ekteskap og skilsmisse blant frelste folk. Vi begrunner det med Jesu egne ord […]