MISJON I LATIN AMERIKA

Må vår Allmektige Herre, Jesus Kristus, på en mektig måte, utøse sine velsignelser over dere på en spesiell måte!

ORDET OM KORSET

Ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. (1. Kor. 1; […]

Nytt fra Sarons Rose

Vi har hetebølger i Puerto Rico så lærerne trekker ofte utenfor klasserommet for å kontakte elevene på Zoom-plattformen. Det er ikke mange skoler som har […]

Friheten i Kristus

Som nyfrelst fikk jeg endelig svar på livets store spørsmål. Derimot var det mange andre ting som jeg undret meg over. Jeg erfarte heldigvis

Løven av Juda

Årets sommerstevne har gitt gode minner. Der jeg jobber, på stevnekontoret, blir det ikke alltid anledning å delta i møtene. Men jeg husket heldigvis å […]

Jeg hengir meg til Pappaen min

  Guds kjærlighet til meg Driver ut frykten, skammen Depresjoner, mørke sider Han leger meg fra alt sammen Han kjenner alt, alle ting Og svikter […]

Dagens samfunn og de kristne

Idagens Norge endres synet på de kristne og i kristne forsamlinger endres også forkynnelsen og gudstjenesten. Men kristne som tilber Gud i ånd og sannhet […]

Israel og endetiden

I lengre tid har en del kristne forsøkt å presentere et annet syn på endetiden og Israel enn det som tradisjonelt har vært forkynt i […]

Når menigheten viker vekk fra Ordet

       Allerede kort tid etter etableringen av menighetene i den første tid oppstod det forhold som brakte både lære og menighetsliv opp tildebatt. Eksempler […]