NYTT FRA SARONS ROSE

Kjære trofaste venner av Maran Ata Bladet: I dag takker jeg Gud for alle vennene som Han har satt ved vår side opp igjennom alle […]

Å VÆRE I KRISTUS

Paulus bruker dette uttrykket mange ganger. Da jeg kom til Puerto Rico for første gang, oppdaget jeg at det var en menighet

MISJON I LATIN AMERIKA

Må vår Allmektige Herre, Jesus Kristus, på en mektig måte, utøse sine velsignelser over dere på en spesiell måte!

ORDET OM KORSET

Ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. (1. Kor. 1; […]

Friheten i Kristus

Som nyfrelst fikk jeg endelig svar på livets store spørsmål. Derimot var det

Løven av Juda

Årets sommerstevne har gitt gode minner. Der jeg jobber, på stevnekontoret, blir det ikke alltid anledning å delta i møtene. Men jeg husket

Jeg hengir meg til Pappaen min

  Guds kjærlighet til meg Driver ut frykten, skammen Depresjoner, mørke sider Han leger meg fra alt sammen Han kjenner alt, alle ting Og svikter […]

Dagens samfunn og de kristne

Idagens Norge endres synet på de kristne og i kristne forsamlinger endres også forkynnelsen og gudstjenesten. Men kristne som tilber Gud i ånd og sannhet […]

Israel og endetiden

I lengre tid har en del kristne forsøkt å presentere et annet syn på endetiden og Israel enn det som tradisjonelt har vært forkynt i […]