Den Høyestes ly.

Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som […]

Fred som overgår all forstand.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! (Joh. 14; […]

Hvem kan skille oss?

«Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?» spør Paulus i Rom.8,35. Han er viss på at ikke noe kan skille oss fra Kristi kjærlighet […]

Løven av Juda

Årets sommerstevne har gitt gode minner. Der jeg jobber, på stevnekontoret, blir det ikke alltid anledning å delta i møtene. Men jeg husket heldigvis å […]

Gud helbredet vår datter

Det jeg forteller om her, er tilbake i tid. Stedet for selve hendelsen er Karolinske sykehus, Stockholm. Det var en tid at jeg gikk rundt […]

Brødre, hva skal vi gjøre?

Peter stod fram på pinsefestens dag og talte til folket i templet. Han prekte ut fra profeten Joel om Guds løfte om Åndens utgytelse over […]