Fred som overgår all forstand.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! (Joh. 14; […]

Hvem kan skille oss?

«Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?» spør Paulus i Rom.8,35. Han er viss på at ikke noe kan skille oss fra Kristi kjærlighet […]

Hva er sannhet?

 Etter at Jesus var tatt til fange av vaktstyrken og tjenerne til yppersteprestene, ble han siden ført til Pilatus fordi de ville ha Jesus dømt […]

Fra lov til nåde.

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. (Rom 6,14) Som nyfrelst hørte jeg de eldre […]

Offerlammet.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. […]

Brødre, hva skal vi gjøre?

Peter stod fram på pinsefestens dag og talte til folket i templet. Han prekte ut fra profeten Joel om Guds løfte om Åndens utgytelse over […]

Den kongelige lov

Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften: Du skal elske din neste som deg selv! Da gjør dere vel. (Jak.2,8). Men den som […]