Møtehelg i Maran Ata tempelet

Hei Trossøsken. 

Lørdag 18 november kl 15:00 John Miland Taler Guds ord. Menighetsmusikken fra Betel Hurum deltar.
 kl 19:00 Tore Kristiansen synger, og taler Guds ord. Menighetsmusikken fra Betel Hurum deltar. 
Vi spanderer mat mellom møtene.
Søndag 19 november kl 15:00 (MERK TIDEN) Haakon Martinsen synger og taler Guds ord.

Alle er varmt velkommen i Jesu Navn.

Ta gjerne med venner, og kom med forventning til hva Gud skal gjøre.