Pinsestevne i Templet

Hei Venner.

20 mai  kl. 15:00 John Miland  

20 mai kl. 18:00 Tore Kristiansen 

21 mai kl. 18:00 Lars Johanes Karlsen / Haakon Martinsen

Betel Hurum vil delta under møtene med sang og musikk

Det vil kunne komme oppdateringer.

Alle er velkommen  i Jesu navn

Følg oss på Facebook under navnet Maran- Ata.no