Ukategorisert

Nytt fra Sarons Rose

Vår kjære trofaste venn og medarbeider:
DET ER JULI, SOMMERFERIE OG REKORDTEMPERATUR I PUERTO RICO! Dette førte til at Sylvia, som leder skolen, igjen spurte så forsiktig om det ikke kunne innstalleres et luftavkjølings-anlegg i to spesiellt varme klasserom på forskolen. 

Dette har vært en drøm lenge.  Men de vanlige aircondition-apparatene var veldig dyre i drift.  De nye luftavkjølingsapparatene, som nå er på markedet, bruker ikke mer strøm enn en vanlig vifte. De er litt dyrere å kjøpe, men når de er innstallert, forblir strømregningen nesten den samme. Derfor håper vi, en vakker dag, at vi kan ha et slikt airconditionapparat i alle klasserom. Mens vi diskuterte fram og tilbake om aircondition og utgifter ved dette, fikk en kjær venn av skolen kjennskap til ønsket vårt.  Tenk, han betalte for de to første luftavkjølingsapparatene.  Vi er absolutt overveldet av takknemlighet.  Vi ber til Gud om flere slike airconditionmirakler i dagene som kommer. 

ET STØRRE MALEPROSJEKT begynte i juli måned.  Ved nok et mirakel har prisen på arbeidet blitt redusert fordi alle lærerne har ba om å få male sine klasserom. Adianis fikk hjelp av sin pappa  og han hadde også all malinga som trengtes med seg. Bedre enn dette kan det jo ikke bli.  Carlos har tatt utsiden av bygningene, og det hjelper også.  Jeg vasker vegger hvor malinga enda er bra slik at disse ikke må males.

Systemet som brannvesenet krever, er innstallert. Til selve hovedstasjonen er varslings-apparat i alle bygninger koblet opp. Innstallering av rør med ledninger som skal rekke alle bygningene, er satt opp.  Dette arbeidet har tatt flere dager  Absolutt elektronisk, og derfor veldig kostbart.  Men et krav er et krav.  Hva skulle vi ha gjort uten trofaste venner som deg!

Her arbeides det med installering av systemet.

En plastikk-beskytter, som også er krav på grunn av coronaviruset, må innstalleres på alle pulter og bord for beskyttelse av studentene. Det slutter ikke her. To balkonger med veldig lekkasje må repareres da denne lekkasjen forårsaker at malinga faller av veggen i klasserommet under.

Nå skal jeg ikke trette deg med flere prosjekter. Du vet selv hva bygninger krever av vedlikehold. Vi gjør det beste vi kan for at de skal holdes i orden under hele året.  Folk legger merke til dette.  Da den norske konsulen kom på besøk utbrøt han med et smil: «Hver gang jeg kommer hit, holder dere på med fornyelse og reparasjoner.  Det er så flott å se at dere tar godt vare på alt dere har.»   Det gjør vi!

Dette savner vi: Her ser du en av elevene fra misjonsmøtet som barna har.  Alle kommer med sine kroner, for de skal samles og sendes til et misjons prosjekt.  Er ikke det flott!  Her ser du vesla peke på en tegning av jord-kloden, for å vise at ALLE må høre om Jesus. Øverst på bildet står det «Club Misionero», og det betyr «Misjons klubben».

Vi lever i sannhet i en ny tid, men vi må bare akseptere forholdene og gjøre det beste vi kan ut av situasjonen.  ARBEIDET MÅ GÅ VIDERE! Vi trengte en lærerinne til sjette klasse for neste skoleår. Nå har Lizandra kommet til oss for å ta denne utfordringen. Hun er en dyktig, kristen lærerinne med erfaring og de beste referanser.  Et absolutt bønnesvar.

Så kjære venn, vi kan forsette med GODT MOT.  Det er mørkt i vår verden, men Herren våker over sine. Midt i prøvelsen kommer Han vandrende til oss over det brusende havet som omgir oss.  GUD ER TROFAST. FULL AV NÅDE OG SANNHET. DU ER OMGITT AV HANS EVIGE ARMERS BESKYTTELSE! Gud velsigne deg kjære trofaste medarbeider!  Vi kjenner at du ber for oss. Vi ber også for DEG.

Carlos hilser så masse.  Han tar seg av alt, og er verdens snilleste mann! Sammen takker vi Gud for deg. Du betyr mer for oss enn du noen gang vil forstå. SPESIELLT i disse dagene.

Med en vennlig hilsen fra oss begge to,

Husk å be for dette arbeidet!