AktueltNyhetUkategorisert

Nytt fra Sarons Rose

Kjære venn og medarbeider
Da personalet møttes for første gang i august, ba jeg Sylvia, skolens leder, å ta et bilde av alle sammen. Jeg hadde ventet et normalt bilde, men dette avspeilet den nye hverdagen. Masken er på hvert sekund, og slik fortsetter det i hele Puerto Rico. Alle som våger seg ut uten den, får en advarsel eller bot på nærmeste politistasjon.

Vi har hetebølger i Puerto Rico så lærerne trekker ofte utenfor klasserommet for å kontakte elevene på Zoom-plattformen. Det er ikke mange skoler som har anledning til det. Vi er velsignet. Gud har i sin godhet sørget for alt.

Alle private skolers mål er å oppnå medlemskap i minst en organisasjon, som garanterer at skolen tilbyr en utdannelse av kvalitet. Vi legger nå fram søknad om medlemskap i en velkjent organisasjon ved navn Cadie. Dette vil gi oss en veldig fordel. Hjelp oss å be om at det går i orden.

Styret for Sally Olsen-skolen består av Lærer Alberto Rodriguez, Lærer Brenda Aponte, Skoledirektør Carolyn Montes, Irialis Rodriguez, Pensjonist Ann Stevenson, Sosialarbeider Janice De Jesus og meg. De er en fantastisk Inspirasjon for Carlos og meg. Alle går de en ekstra mil på helt frivillig basis for å fremme skolen. Skolen er i gode hender. De deltar i alle avgjørelser og har innført ideer og planer som fremmer arbeidet. De er kristne og er aktivt med i kristent arbeid. I sannhet har Herren hørt min bønn om hjelp og støtte til ledelsen.

Det er bibelsk å ha gode rådgivere. «Planer blir til intet uten rådslagning, men der det er mange rådgivere, har de framgang.» (Ordspr. 15; 22)

Det er et stort ansvar å drive en skole, både overfor elever, foreldre og samfunnet. Det er strikte krav og retningslinjer fra regjeringen særlig i denne vanskelige tiden vi lever i nå.

Takk for din hjelp

Husk å be for disse Guds tjenere.