Herlige møter i Oslo

Haakon Martinsen og Terje Raanås syngerBra besøk i Oslo på møtet 20.03.16
Etter at Maran Ata Oslo engasjerte evangelist Haakon Martinsen
har ting begynt å skje. Det var vekkelsesmøter både den 13. og
20.mars. Onsdag den 16. og fredag den 18. var det møter i Petra-cafeen.
Møtene var bra besøkt og Haakon forkynte friskt om hva Gud vil med
oss og at vi skal gå ut i tro og stole på løftene.Det gamle evangeliet
gjelder fortsatt, der omvendelse,dåp i vann og dåp i Ånden står sentralt.
Vi gleder oss ver hva Herren gjør iblant oss.