Om Maran Ata

Maran Ata Norge består av selvstendige menigheter og samlinger av venner over hele landet.

Vi ønsker å forkynne evangeliet slik det står i Markus 16.15-20. Maran Ata Norge har et styre og en leder som velges på landskonferansen (styrets leder er Tarjei Draugedal).

Maran Ata Menigheten i Oslo

Menigheten i Oslo er en fri evangelisk menighet som holder til i Møllergaten 28 i Oslo sentrum. Vi følger misjonsbefalingen i Markus 16.15-20, og ønsker deg hjertelig velkommen til møtene i Oslo.

Maran Ata på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Maran_Ata