Maran-Ata Norge

Misjonsbefalingen er vårt fundament
Maran Ata Norge består av selvstendige menigheter og samlinger av venner som ønsker å forkynne evangeliet slik det står i Markus 16.15-20.
Vi står samlet bak et bibelsk grunnlag. Det innebærer å bli født på ny til et liv med Jesus Kristus, etter omvendelse fra synd, dåp i vann (full neddykkelse), for deretter å motta dåpen i Den Hellige Ånd med tunger som tegn.

Vi praktiserer de nådegaver Gud har gitt menigheten, derfor ber vi for syke og lidende.

Maran Ata Norge har landskonferansen som sitt øverste besluttende organ. Her er det laget egne statutter som vi (menighetene og samlingene av venner) står bak, for å kunne sende representanter til konferansen som avholdes hvert år.
Videre avholdes det hver sommer et landsstevne på Dyrskuen i Seljord, i tillegg til et vår- og høststevne.
Har du Facebook-profil, så kan du få jevnlige oppdateringer om Maran Atas landstevne her: http://www.facebook.com/groups/60633845989/

Maran Ata Norge har et styre som velges på landskonferansen. Styrets leder er Tarjei Draugedal fra Kviteseid.

Maran Ata Norge har kontor i Kviteseid
Kontorleder, Ingebjørg Draugedal, tlf. 35 05 65 05.

 

Skattefrie gaver

Maran Ata Norge er godkjent for ordningen med skattefrie gaver.

Sats for slike gaver er kr. 12.000,-. Oppgi ditt fødsels- og personnummer på giro eller innbetaling via nettbank, og vi sørger for at din gave blir innrapportert når inntektsåret skal avsluttes.