Sarons Rose

Maran Ata støtter opp om Misjon på Puerto Rico

Maran Ata Norge støtter opp om Sarons Rose Misjon på Puerto Rico. Den ble grunnlagt av Sally Olsen i 1952, og driver hjelpearbeid og evangelisering blant barn og fanger i Puerto Rico. Arbeidet ledes i dag av Karin Skau.

Sarons Rose driver to former for arbeid: Det ene er et dagsenter for barn der foreldre støtter med en viss sum for oppholdet. Barn med en eller begge foreldre i fengsel får gratis opphold. Målet er å gi barna et trygt sted å være og en opplæring som bygger på bibelske prinsipper.

Det andre arbeidet Sarons Rose gjør er å besøke langtidsfanger i Puerto Ricos fengsler. Her gjør Gud mirakler og frelser fanger fra synd og elendighet. Puerto Rico sliter med meget stor kriminalitet, og drap skjer hver dag.

Sarons Rose er den eneste organisasjonen i landet som har fast utdeling av bibler. I tillegg til vitnesbyrd får de bringe annen kristen litteratur til fangene.

Misjonens adresse i Puerto Rico er:

Sarons Rose
PO box 366 237 San Juan,
Puerto Rico 00936-6237

Gaver til misjonen blir formidlet fra følgende konto i Norge: 0530.09.15991

Tegner du deg som giver, vil du få løpende nyhetsbrev fra Puerto Rico.