Maran Ata Oslo

Om oss

Menigheten i Oslo er en fri evangelisk menighet som holder til i Mariboesgate 4 i Oslo sentrum. Vi følger misjonsbefalingen Markus 16.15-20, og ønsker deg hjertelig velkommen til oss, og ha samfunn med andre kristne.

I våre møter forkynner vi omvendelse til tro på Jesus som frelser, dåp i vann (full neddykkelse) og dåp i Den Hellige Ånd med tunger som tegn. I samsvar med Bibelens ord ber vi også for syke og lidende, til helbredelse for ånd, sjel og kropp.

Vi har en omfattende sangskatt av åndelige sanger, og våre møter preges av bønn, lovsang, forkynnelse, frie vitnesbyrd og forbønn for ulike behov.

Menighetens eldsteråd, med en ledende eldste er valgt på menighetens menighetsmøte