Blikket festet på Jesus, Guds ord.

Hva tid det ble bestemt at feiringen av Jesu fødsel skulle legges til feiringen av solens vending i desember, er kanskje ikke så lett å […]

Jesus, troens opphavsmann.

Så la oss derfor, da vi har en stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast […]

Den bortkomne sonen

Dette er ein lignelse om Guds kjærleik, og korleis han tek imot oss når vi kjem til han. (Lukas 15:11-32) Denne lignelsen kunne like godt […]

Løven av Juda

Årets sommerstevne har gitt gode minner. Der jeg jobber, på stevnekontoret, blir det ikke alltid anledning å delta i møtene. Men jeg husket heldigvis å […]

Gud helbredet vår datter

Det jeg forteller om her, er tilbake i tid. Stedet for selve hendelsen er Karolinske sykehus, Stockholm. Det var en tid at jeg gikk rundt […]

Som et stormvær

Så er det skrevet en bok om Maran-Ata vekkelsen. Mange har ønsket et slikt historisk dokument som forteller om vekkelsens utvikling. Og vi finner grunn […]

Frelsen og Velsignelsen

«O, Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta. I tro ta emot av de skattar du ger. Och sedan ge ut, ty ju mera […]