Frelsen og Velsignelsen

«O, Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta. I tro ta emot av de skattar du ger. Och sedan ge ut, ty ju mera […]

Brødre, hva skal vi gjøre?

Peter stod fram på pinsefestens dag og talte til folket i templet. Han prekte ut fra profeten Joel om Guds løfte om Åndens utgytelse over […]

Undre dere ikke om verden hater dere

Foto: Karina Rusnes Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg utvalgte dere av verden, […]

Hvem skal hjelpe meg ?

I Salme 121 sier salmisten at han løfter sine øyne opp til fjellene, og spør hvor hans hjelp skal komme fra. Salmisten sier videre i […]

Møteprogram 2018

Maran Ata Templet Alle søndagsmøter er i Templet Evangelist Haakon Martinsen leder bibeltimer og bønnemøter. Bønnemøtene er i Menighetens bønnerom.  Inngang fra Tempelet. Bibeltimer holdes […]

Den kongelige lov

Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften: Du skal elske din neste som deg selv! Da gjør dere vel. (Jak.2,8). Men den som […]

Førjulsmøte med jubel

Maran Ata Oslo gjennomførte en møtehelg med bra besøk 18-19. november. Det ble salvede møter denne helgen, og dessuten hadde vi dåp i vann. Mange […]

Nådetid, endetid og innhøsting

Guds ord taler om en nådetid som skal komme til sin ende. Vi tror ut fra Guds Ord at opprykkelse av bruden står for døren. […]

Møtehelg i Maran Ata tempelet

Hei Trossøsken.  Lørdag 18 november kl 15:00 John Miland Taler Guds ord. Menighetsmusikken fra Betel Hurum deltar.  kl 19:00 Tore Kristiansen synger, og taler Guds […]