Gud helbredet vår datter

Det jeg forteller om her, er tilbake i tid. Stedet for selve hendelsen er Karolinske sykehus, Stockholm. Det var en tid at jeg gikk rundt […]

Som et stormvær

Så er det skrevet en bok om Maran-Ata vekkelsen. Mange har ønsket et slikt historisk dokument som forteller om vekkelsens utvikling. Og vi finner grunn […]

Frelsen og Velsignelsen

«O, Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta. I tro ta emot av de skattar du ger. Och sedan ge ut, ty ju mera […]

Brødre, hva skal vi gjøre?

Peter stod fram på pinsefestens dag og talte til folket i templet. Han prekte ut fra profeten Joel om Guds løfte om Åndens utgytelse over […]

Undre dere ikke om verden hater dere

Foto: Karina Rusnes Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg utvalgte dere av verden, […]

Hvem skal hjelpe meg ?

I Salme 121 sier salmisten at han løfter sine øyne opp til fjellene, og spør hvor hans hjelp skal komme fra. Salmisten sier videre i […]

Den kongelige lov

Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften: Du skal elske din neste som deg selv! Da gjør dere vel. (Jak.2,8). Men den som […]

Førjulsmøte med jubel

Maran Ata Oslo gjennomførte en møtehelg med bra besøk 18-19. november. Det ble salvede møter denne helgen, og dessuten hadde vi dåp i vann. Mange […]

Nådetid, endetid og innhøsting

Guds ord taler om en nådetid som skal komme til sin ende. Vi tror ut fra Guds Ord at opprykkelse av bruden står for døren. […]