You are currently viewing Brev fra Karin  i Puerto Rico

Brev fra Karin i Puerto Rico

Våre kjære venner av Maran Ata bladet:

Dette blir en litt uvanlig hilsen fra Sarons Rose. Alt er stille. Ingen elever løper omkring på området, og ingen foreldre kommer kjørende inn porten verken klokken 7 om morgenen eller på ettermiddagen. 

Jeg trenger ikke gi deg noen detaljer, for denne gangen er hele verden i samme båt. Absolutt utrolig. Virusen har snudd alt opp ned, og effekten er ødeleggende både når det gjelder helse, aktivitet og økonomi, mer enn vi fatter i dette øyeblikket, tror jeg.

De hyppige, små jordskjelvene har også vendt tilbake i Puerto Rico, og befolkningen reagerer.

Det gjorde også jeg da jeg satt og tenkte over alt som skjedde forrige dagen.  Da kommer plutselig ordet EBENEZER til meg som lyn fra klar himmel. Det var et ord som Sally ofte brukte når vi var i vanskelige situasjoner, og jeg tok med en gang fram bibelen for å lese om dette spesielle navnet. Det følgende både styrket og velsignet meg, for der sto det i 1 Samuel 7:12

«Samuel tok en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben-Eser, og sa:  HITTIL HAR HERREN HJULPET OSS!

Filistrene hadde gått til strid mot Israel, og folket fikk panikk og sa til Samuel: «Hold ikke opp med å rope til Herren vår Gud for oss, at Han vil frelse oss..»  Og Samuel ofret og ba til Gud, og GUD GREP INN.  

Verset ble en veldig oppfordring fra himmelen for meg, og idag har jeg også reist en minnestein i mitt hjerte og takket Gud for alle seire Han har gitt Sarons Rose helt fra 1955 og like til idag.

I skrivende stund er hele menneskeheten i den samme kritiske og kaotiske situasjon, men som Samuel kan vi rope til Gud i nødens stund. Skulle  trengslen bli vedvarende, skal Gud holde oss oppe og være med oss igjennom den til siste stund. 

La meg legge til at midt i situasjonen vi opplever fortsetter skolen på avstand. Alle lærerne gir undervisning til elevene på internet. De har innstilt en aplikasjon som gjør at lærerinnen kan se alle elevene, og de kan se henne samtidig.  Det er alt jeg kan forklare, da jeg ikke er en teknisk ekspert i det hele tatt. Men barna er det, og jeg beundrer dem. Guvernøren vår, Wanda Vazquez, har bestemt at alt skal være stengt til 12 april hittil, men denne kan igjen utsettes.

Personalet kom og hentet sin lønn idag. Vi har store skatte-utgifter om få dager, og vi lener oss på Herren… GUD ER TROFAST, og vit at DU er et mektig instrument i Hans velsignede hender!. 

Vi takker Gud HVER DAG for alle våre trofaste medarbeidere i Norges land. Brødre og søstrer sto ved Sallys side da hun la grunnsteinen for arbeidet, og fremdeles ser jeg dere så nær selv om et enormt Atlanterhav skiller oss.

EBENESER! Ja, la oss rope det ut igjen og igjen, for HERREN er med oss, og frir oss ut fra alle våre trengsler.

Vennlig hilsen fra Karin og Carlos på Puerto Rico

Karin & \Carlos