You are currently viewing Dagens samfunn og de kristne

Dagens samfunn og de kristne


Idagens Norge endres synet på de kristne og i kristne forsamlinger endres også forkynnelsen og gudstjenesten.
Men kristne som tilber Gud i ånd og sannhet vil allikevel bli bevart inntil Jesus rykker oss opp i skyen.

 Bibelen taler om et forfall i den tiden vi lever i som selv ikke-troende kan se utspille seg for alles øyne.
Israel ble igjen samlet etter århundrer med spredning av jødene.. Nå reiser jødene til sitt hjemland slik Gud har planlagt,
og Israels befolkning vokser kraftigere enn de fleste land. Israels sterke forsvar og teknologiske overlegenhet
står i sterk kontrast til araber-landenes innbyrdes krigføring og mange religionskonflikter.
Nesten daglig er vi vitne til medienes skildringer av terror og drap land og folkegrupper imellom.
De mange som støtter jødefolket og ber for Israel bidrar til fremgang og fred i Israel.
Men nye prøvelser venter for dette lille landet som er Guds eiendomsfolk. Det sier Bibelen klart fra om.
Stadig flere land og folk vil vende seg mot Israel og til slutt vil jødene selv se dette og rope til Gud i sin nød.
Da står det at en »siste rest vil bli frelst på en dag».

Samtidig har Norge i sin velstand og overflod stadig mindre behov for Gud og Jesus, og vender seg bort fra kristendom.
Det stadig mer flerkulturelle landet vårt skyver ut kristne tradisjoner i hjem, skole og på jobb,
og statskirken selv rommer etter hvert stadig mermotsetninger læremessig. Når kirke og stat skiller lag i 2017,
kan det samme skje som i Sverige, der antall medlemmer sank til 60 % mot Norge’s 84%. Stadig flere har en oppfatning av oss kristne som:

-arrogante og ensporede
-litt lettroende og dumme
-ute av stand til å analysere samfunnsutviklingen

Fortsatt er det slik at vi kristne tror på Bibelen og at Ordet er gitt av Gud,
og ikke at noen tilfeldige skribenter med egne meninger for mange år siden skrev Bibelen.
Vi er klar over at slik det står »er vi et skuespill for verden». Har de ikke-kristne forstått noe i det hele tatt ?
Jo, i noen grad har de det. Fordi Gud har lagt evigheten ned i alles hjerte, kan de se at mennesker velger å tro på en skaper
og dermed følge Bibelens lære. Det de ikke forstår er å oppleve det fantastiske det er å få tatt sløret bort fra sine øyne slik at de ser Jesus.
Så er det slik at vi blir utvalgt til frelse, selv om Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for den som vil tro.
Denne falske påstanden om at «jeg skal begynne å tro hvis Gud tar vekk all elendighet i verden», er bare tull.
Vi kan lese i 2.Tim.3.16 at hele skriften er inspirert av Gud selv. Selv når prøvelsene kommer over jorden i endetiden,
vil menneskene forbanne Gud. Derimot hvis Ånden får overbevist synderen om sin synd og at de trenger Guds nåde,
da skjer et under og en synder blir frelst. Jeg sier til ufrelste, at den dagen jeg sovner inn vil jeg ha fred med Gud i mitt hjerte
og tro på Hans enbårne sønn som frelser. Den freden får ingen ikke-kristen før de begynner å tro på Ham.
Men vi skal vite at Ordet er som et tveegget sverd som dømmer hjertets tanker og råd, jfr. Hebr.4.12

Et annet tegn i tiden er at det blir forkynt andre ting enn det vi har fått overlevert fra forfedrene. Det settes spørsmålstegn ved opprykkelsen ,
Israels plass i Bibelen blir tvilt ved, helvete blir gjort mindre farlig og det snakkes mindre om dåp, nådegaver og helbredelse.
At Jesus kommer snart blir heller ikke fokusert. Menigheter organiserer festivaler og underholdningspregede møter,
der det synes som at evangeliet om Jesus ikke er nok. Ikke la deg lure. Hele Guds råd til frelse er fortsatt viktig,
og det er disse sannhetene som taler om omvendelse, dåp i vann og dåp i Den Hellige Ånd og ild som verden trenger.
Det er ikke slik at mye mennesker er en garanti for sannheten. Det er sanksjon fra Ånden i møtene som alltid viser at vi er på rett veg.
Derfor er det helt sentralt å bli fylt av Ånden.

Vi kristne skal verken bli redde eller la oss rokke over samfunnsutviklingen. Vi kan lese om at det blir en lovløstid med stadig mer umoral,
og der kjærligheten blir kald. Da skal vi gjøre som det står i Ef.6.11-12. Vi skal ta på oss Guds fulle rustning og holde stand mot alt,
for vi har en kamp å kjempe mot ondskapens åndehær.