Bibelsk dåp i vann med full neddykkelse

Menigheten forkynner dåp slik det står i Apostelgjerningene 2.38:

“Omvend dere og enhver av dere la seg døpe (…)”

Bibelen taler om at et hvert menneske må komme til troen på Jesus Kristus som frelser først, for deretter å la seg døpe i vann (full neddykkelse).

I denne lydighetshandlingen inngår du en evig pakt med Jesus, i tillegg til å legge synden i livet ditt bak deg. Du blir et nytt menneske, og er lovet dåpen i Den Hellige Ånd med tunger som tegn.

Da starter et forvandlende liv med Jesus, og du får hjelp i hverdagen til å komme gjennom enhver prøvelse.

Levende kristne ser åndsdåpen som sentral del av frelsen for å vokse videre i Herren. Samtidig vil vi vinne hver dag over de onde åndsmaktene som er ute etter å ødelegge vår tro.