You are currently viewing Den Høyestes ly.

Den Høyestes ly.

Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For Han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker Han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. (Salme 91; 1 – 4)

I en tid som denne hvor mange engster seg og er redde for å bli smittet av corona-virus, er det godt å ta sin tilflukt til Guds løfter. Mange tenker kanskje på en eventuell fare ved å gå ut for å handle mat, eller annet i disse dagene, men Gud er trofast. Han svikter ikke sitt eget Ord, når vi setter vår lit til ham. Oppfordringen til eldre om mest mulig å isolere seg
i hjemmene, har nok økt følelsen av ensomhet for dem som ellers også har slitt med mangelen på kontakt med andre mennesker.
Det er viktig å huske på å ringe til dem vi kjenner, som trenger en oppmuntring. En prat over telefon kan være til god hjelp.

Situasjonen for dem som nå får langt bedre tid sammen med barna sine, kan ha en positiv effekt for familielivet. Det er å håpe at kristne familier benytter anledningen til bønn og bibelstudie sammen. Tenk om Norge kunne få en økning av familieandakter. Kristent fellesskap i hjemmene gir grobunn for vekkelse i hele samfunnet.

Hele landet vårt må omsluttes av bønn. Det er en tid for personlig ransakelse, nå som vi ser mye av Bibelens profetier gå i oppfyllelse.
Hvem skulle ha trodd at vi skulle oppleve denne situasjonen for bare en del uker siden? Alt går så fort i disse dager. Plutselig er alt snudd på hode for mange. Jesus advarte oss om at økonomien ville kollapse. Han sa til disiplene sine: «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger!» (Luk. 16; 9

Vi kan jo håpe på at denne pandemien ikke helt skal ødelegge norsk økonomi. Vi har rett til å be i Jesu Navn når vi i ydmykhet vender oss til Ham, som troner over kjerubene. (Salme 99; 1) «Opphøy Herren, vår Gud, kast dere ned for hans fotskammel! Hellig er han. — De ropte til Herren, og han svarte dem. — En tilgivende Gud var du for dem, men også en hevner over deres gjerninger.» (vers 5, 6 og 8)  Gud er nådig. Han vender det onde til noe godt, forbannelse til velsignelse!

Salme 91 forteller oss at vi ikke skal frykte for nattens redsler. Jeg tenker da på den natten som er forestående for oss alle i denne verden. Den natten da ingen kan arbeide, ifølge Jesu egne ord, hvor han oppfordrer oss til å arbeide mens det ennå er dag. Vi må våkne opp og ta hans ord på alvor.
Vi haster mot enden av nådens tid. Bønnebarna må komme til
frelse nå.
Du kan være et bønnebarn om du har passert nitti år. Bønnene fra mor og far er gjemt og ikke glemt i himmelen. Når de tømmes, er det ikke lett å komme unna kallet fra Gud. Jeg husker hvordan jeg løp for livet, for å komme unna Guds kall. Jeg har sagt det så mange ganger: Jesus løp mye fortere enn jeg, og møtte meg i neste sving. Takk og lov for det! Kanskje det først og fremst var min mors onkels bønner som ble besvart. Han var kjent over hele Karmøya for sitt bønneliv. Jeg er helt sikker på at han, som var enslig hele livet, la hele familien og deres etterkommere innfor Guds trone i salvet forbønn.
«Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd – til deg skal det ikke nå.» (Salme 91; 7) La oss ta det til oss i disse dagene, hvor frykten herjer med mennesker. Godt å se og høre at mange forkynnere bruker media til å nå ut med budskapet om dagen, nå som vi ikke kan samles til møter. La oss be innstendig at vi snart kan møtes igjen! Be særlig for sommerstevnene! Ha en velsignet tid i dagene framover, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender!

Av Aud Østevik