You are currently viewing Den kongelige lov

Den kongelige lov

Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften: Du skal elske din neste som deg selv! Da gjør dere vel. (Jak.2,8). Men den som skuer inn i Frihetens Fullkomne Lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningenes gjører, han skal være salig i sin gjerning (Jak.1,25).For en tid siden hadde jeg to herlige opplevelser, som ga meg lys om den fullkomne frihet. Jeg hadde lenge grunnet på dette, og jeg hadde kjøpt en filosofibok om frihet.Jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle lese den, men at Jesus skulle vise meg hva frihet var. Da skjedde det, at jeg opplevde i mitt indre en herlig informasjon om frihet.

Etter et bønnemøte i Templet, hvor ble jeg veldig fylt av Guds Ånd, forsto jeg enda mer. På vei hjemover etter bønnen varjeg så salig der jeg gikk. Jeg følte at jeg kunne elske alle mennesker i hele Oslo og hele verden. Jeg gledet meg storlig over frelsen, og jeg opplevde en følelse av fulkommen frihet. Jeg tenkte, at hvis noen kom mot meg et hatefullt ord, ville jeg bare stråle av glede og si et halleluja! Jeg opplevde at ingen eller noen kunne friste meg til å gå til motangrep, men jeg ville bare glede meg i Herren. Dette måtte være den fullkomne frihet, tenkte jeg! Om jeg skulle møte hat med hat, så ville jeg bli som det gammle ordtaket sier: Den som slåss med feieren blir svart! Jeg ville bli som resten av denne verden med hat og forakt. Jeg orket nesten ikke å tenke tanken på hva som da ville skje.

Jeg var fullstendig fri fra hat. Jeg ville helt klart ikke ha noe med slikt å gjøre. Hele min personlige holdning var fullstendig forvandlet. Jeg følte meg som Konge over mitt eget liv. Jeg følte meg absolutt fri i forholdet til minemedmennesker, med en bevisthet om å kunne ta kontroll over egne handlinger.

Jeg behøvde ingen lov eller bud som fortalte meg, at du ikke skal lyve eller du skal ikke stjele eller ikke slå i hjel.
For slik jeg hadde det nå i mitt indre, så ville jeg ikke tenke tanken en gang. Ingen kunne manipulere meg til å gjøre noe eller tenke noe galt som var imot Guds vilje.

Jeg gikk inn i et supermarked for å handle, og etter å ha plukket varer gikk jeg til den unge damen ved kassa for å betale. Hun sa hvor mye jeg skulle betale, mens jeg svarte: <<takk og lov for det>>. Da jeg ga henne pengene og fikk tilbake veksel utbrøt jeg et herlig: <<Halleluja>>! Jeg var helt bortreist!

Dette var både komisk og lærerikt. Nå skjønte jeg hva frihet var. Disse opplevelsene har siden skapt et skille mellom lovtrelldom og nåde fra Gud. Gud har utøst sin kjærlighet ved Den Hellige Ånd i våre hjerter. Det er denne kjærligheten som martyrene hadde, og som Jesus viste hele verden på korset (Joh.3,16).

Jeg er fri til å gjøre alt jeg vil, såfremt det er drevet av Guds kjærlighet. Det er Guds kærlighets lov som gjelde, Jesus sier før han forlater disiplene: <<Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsker dere, skal også dere elsker hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere ha kjærlighet til hverandre.>> (Joh. 13; 34)

Hilsen Knut.