You are currently viewing Du skal ikke friste Herren din Gud!

Du skal ikke friste Herren din Gud!

Jesus ble fristet av djevelen (Matt 4.kap). Hele tiden svarer Jesus anklageren med Guds Ord. Vi leser: Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Men Jesus sa da til ham: Vik fra meg Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham. Dette var tredje gang, at djevelen fristet Jesus, men Jesus avviste ham ved å sitere Guds Ord.

For en tid tilbake så jeg en video, hvor en kjent predikant, forsvarte Guds Ord ovenfor en lærd muslim. Han klarte det fint ved å sitere Guds Ord, men plutselig er det en fra publikum som bringer fram en flaske på podiet med gift foran predikanten, og sier: Det står i din Bibel (Mark. 16) at Jesus sier: Om de drikker noe giftig, så skal det ikke skade dem!
Predikanten blir fornærmet, og henvender seg til møteleder. Jeg ble overrasket over svaret fra predikanten, og jeg spurte meg selv dette: Hvorfor svarte han ikke med å sitere Guds Ord, slik Jesus gjorde ovenfor djevelen? Du skal ikke friste Herren din Gud!
I disse korona-tider har jeg hørt at noen anklager smittevernet, som myndighetene gir og sier: Vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Smittevernet som gis av myndighetene, gis for å beskytte oss og andre fra korona.
Det minner meg om et av budene som sier: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første bud. Men det er et annet som er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene! Like før Jesus forlater sine disipler, og går til Golgata, så gir han dem bud om å elske hverandre. Et nytt bud gir jeg dere, sier han. Kjærligheten er lovens oppfyllelse.
I Romerbrevet (13. kap. vers 3) går Paulus i rette med dem som ikke retter seg etter myndighetenes ordning og lover: For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør det onde. (Vers 7) Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres. (Vers 8) Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

 

                                                                                                                                                                                                         Hilsen Knut