You are currently viewing ENDA ET GODT STEVNE

ENDA ET GODT STEVNE

  • Post author:
  • Post category:Nyhet

ENDA ET GODT STEVNE

 

Landsstevnet 2015 er avsluttet, og vi kan glede oss over god forkynnelse
med Jesus i fokus der Herren stadfestet sitt Ord. Og viktigst av alt: Mennesker
fikk et møte med Herren, flere ble frelst, og flere gikk lydighetens vei og døpte
seg i rikelig vann.

Det er forunderlig å se hvordan Gud virker i blant oss. Flere enn i fjor fant
veien til stevnet i år. Mange nye var med venner eller hadde sett møtene på
Youtube. De ga uttrykk for begeistring for den friske sangen og forkynnelse
der Jesus hele tiden stod i fokus.

Maran Ata ønsker verken å bli for organisert eller for stivt. Vi ønsker at Ånden
skal komme til å lede i møtene, og vi ønsker frie vitnesbyrd velkommen, Mange
gir uttrykk for at et stevne som bevarer den store strengemusikken og har
nærhet mellom plattformen og salen er noe mange kristne savner i dag. En stor
takk skal gis til de mange frivillige som står på hele uken for Guds sak.

Vi registrerer med glede at bønnemøtene blir stadig mer besøkt, og det er grunn
til å takke Harald Risdal, Johan Ødegård og Anne-Lise Gulbrandsen som stod i
spissen for det. Bønnemøtene ga rom for mye forbønn, og vi fikk høre mange
vitnesbyrd om hva Jesus gjør i menneskers liv.

I tillegg til de forannevnte stilte tidligere talere villig opp også i år: Jørn Strand,
Haakon Martinsen,Finn-Arne Lauvås,John Miland,John Langerud, Turid Omdal,
Tore Kristiansen,Leif Holstad,Eva Olsvold Sundar og Dag Arne Saltnes. En ekstra
markering i år var sangmøtet med broder Aage’s sanger til minne om 100 år
siden hans fødsel. Flere fra familien Samuelsen var til stede. Flere talere var inne på
det faktum at uten Jesus kan vi lite gjøre. Men hvis Han får lede kan vi utrette
store gjerninger. Bli fylt av Ånden sa mange, og etter å ha opplevd kveldsmøte
fredag var det nettopp det som skjedde.

Det var fantastisk å se de fem nyfrelste som ble omsluttet av forbønn søndag
formiddag.

Stevnet2015b Stevnet2015