You are currently viewing Førjulsmøte med jubel

Førjulsmøte med jubel

Maran Ata Oslo gjennomførte en møtehelg med bra besøk 18-19. november.
Det ble salvede møter denne helgen, og dessuten hadde vi dåp i vann. Mange
var fremme til forbønn i ettermøtene.

Talerne var John Miland, Haakon Martinsen, Tore Kristiansen og Lars Johannes
Karlsen. Sistnevnte kom fra Løten, og vi fikk høre frisk og sterk forkynnelse fulgt
av åndelig sang. En gjeng musikanter og sangere fra Sørum og Tofte i Hurum
var også innbudt for anledningen. De stod for fine vitnesbyrd og friske sanger.
Fred Jorstad, kjent fra landsstevnet var også med disse dagene og trakterte
menighetens flygel. Etter to av møtene disket søster Oddbjørg og broder Jørgen
med flotte snitter – til stor glede for de mange fremmøtte.

Søndag var det dåp der en ung søster Vibeke gikk lydighetens vei med Herren.
Vær frimodig og gå så sterk som du er var talernes budskap til forsamlingen, et
oppmuntrende budskap i en tid med frafall. Jesus kommer snart, gjør dere derfor
rede. Tilhørerne kunne glede seg over Kristus-sentrert forkynnelse, noe som
Ånden sanksjonerte med sin tilstedeværelse.

Terje Raanaas