You are currently viewing MISJON I LATIN AMERIKA

MISJON I LATIN AMERIKA

Må vår Allmektige Herre, Jesus Kristus, på en mektig måte, utøse sine velsignelser over dere på en spesiell måte!

I forrige hilsen fortalte jeg om min far, Dionisio Zambrano, og at han var på bedringens vei. Beklagelig vis, fikk han tilbakefall og ble sykere igjen. Dette gjorde, at han den 17. september døde fra oss. Min far var en gudfryktig mann. Han trodde Guds ord og klynget seg til Hans løfter.  Han sluttet ikke å be, selv om han hadde store smerter og plager. Han stolte på Herren og ba om helbredelse, men han ba også: «Må din vilje skje.»

Ofte gjorde min pappa det klart for oss, at han var reiseklar og rede til å møte Herren. Han fryktet ikke døden. Han visste at hans sjel alltid ville være hos vår Herre Jesus Kristus. Naturlig nok kjenner vi savnet, og det er vanskelig å forstå at han ikke er hos oss lenger. Men, ifølge Guds Ord, forstår vi, at tiden for min fars bortgang var kommet. Herren kalte ham hjem og han hviler nå på et lyst sted som var reservert for ham. I denne tiden har Herren trøstet meg med sine underbare løfter i 1. Tes., 4, 17: «Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for all tid».

Hver dag takker jeg Gud for hans ord. Det gir trøst, håp, styrke, glede, kjærlighet, ord som løfter oss opp og lar oss kjenne oss trygge i alle livets situasjoner. I vanskelige øyeblikk har jeg sett Herrens ustrakte hånd. Jeg har ikke manglet noe. Herren rørte ved mange hjerter slik at vi kunne ha en verdig begravelse for min far. Det var mange som fulgte han til graven. Kan nevne: Barn, barnebarn og kristne venner. Ja, til og med noen av våre landsmenn – som var ukjente for oss – var også til stede for å gi oss en vennlig hånd. Penger for å dekke utgiftene hadde vi ikke, men min HERRE ga oss alt vi trengte og enda litt mer. Vi som virkelig tror på en levende Gud, kan virkelig fryde oss over alt hva han gjør. Han svikter oss aldri. Han vet om våre behov og sørger for oss i det rette øyeblikk.

Jeg vil gi en stor takk til: Sandra Tambra,som var sammen med oss i hele tiden, og for all hjelp hun ga oss. Likedan Ana Carhuasfor hennes støtte, forbønn og hjelp i denne spesielle tiden. Så må jeg takke Doris, den vakre engel som Herren har gitt oss, for all hjelp og støtte. Det gjelder ikke bare i den siste tiden, men helt siden vi kom til Nasza for 2 år siden. Så må jeg også nevne Dr. Cecar Morazanni, og takke han for hjelp og støtte i forskjellige oppgaver.

En takk til alle dere som gjennom telefonen tok kontakt med oss og viste oss sin kjærlighet. Takk også for alle forbønner.

Til slutt vil jeg takke alle dere, norske misjonsvenner og søster Kari for forbønn og støtte. Vi må huske hva Jesus sa: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør». (Joh. 11.25)

                                                                                                          Yurbis Zambrano