You are currently viewing Haakon L. Martinsen: fast evangelist

Haakon L. Martinsen: fast evangelist


Det var mange besøkende i Maran Ata-templet søndag 
den 11.juni, da Haakon L.
Martinsen ble innsatt i tjeneste som 
fast evangelist i menigheten.
Terje Raanås ønsket på vegne av eldsterådet velkommen til Hanne og Haakon L. Martinsen. Menigheten har store forventninger til hva Gud vil gjøre gjennom Haakon L. sin tjeneste.
John Langerud, som selv er evangelist og første «gutten» på Evangeliesenteret, ledet forbønnen for Hanna og Haakon L. sammen med eldsterådet. John Langerud talte under møtet, og sa at Haakon ikke er alene, for hele Himmelen er med ham.
Haakon L. fortalte at kallet til Oslo har arbeidet i ham og hans kone lenge, og at han opplevde at Herren velsigner den vei han går.
Det var stor begeistring hos de tilstedeværende.


   Av Terje Raanås