Her kan du høre preken-serien om “Guds Nådes herlighet” av Arne Mella

  • Post author:
  • Post category:Nyhet

Her kan du høre prekenserien om “Guds Nådes herlighet” av Arne Mella

Tre søndager har Arne Mella vært og undervist i Maran Ata Templet om “Guds Nådes herlighet”.
Her kan du høre lydopptakene fra de to første møtene, mens det siste møte som også ble filmet, vil komme om ikke litt :