You are currently viewing Herlige og åndelige sanger

Herlige og åndelige sanger

  • Post author:
  • Post category:Nyhet

Herlige og åndelige sanger

Den 27.09 var mange samlet i Templet til et møte der vi sang broder Aage’s glade
evangeliske sanger, og derigjennom minnet sangskatten etter denne salvede
broderen.

HarldRisdalSynger ForsamlingenSynger

Dag Arne Saltnes ledet møtet sammen med Terje Raanås. Dag Arne sang og spilte
flere av broder Aage’s sanger, og Terje kunne fortelle fra sin tid på Aage’s møter.
Andre bidragsytere i møtet var Ole Bjørn Saltnes og hans kone, Fred Vidar Tveter,
og Oddleif Kvålseth som ble frelst på Aage’s møter i 1961, Harald Risdal kjente
også broder Aage, og sang på NRK TV sammen med broder Aage. Flere musikere
deltok: Harald Ruud (klarinett), Ruben Mathisen (trommer),Hugo Risdal (gitar)og Fred Jorstad (piano).