You are currently viewing HVA ER SANNHET?

HVA ER SANNHET?

HVA ER SANNHET?

Etter at Pilatus hadde stilt Jesus spørsmålet om han var konge. Da svarer Jesus og sier at hans rike er ikke av denne verden. Pilatus er redd fordi jødene hevdet at Jesus også hadde sagt at han var Gud sønn. Joh.18 kan vi lese om dramatikken, og om hva Jesus og Pilatus sa.
Vi kan lese fra vers 37: Men konge er du altså? Jesus svarte. Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten, og hver den som er av sannheten, hører min røst!
I vers 38 stiller Pilatus det grunnleggende evige spørsmålet: Hva er sannhet?
Gjennom alle tider har menneskene søkt etter sannheten i gamle bøker, men ikke funnet helt tilfredsstillende svar. For verdens mennesker er dette en gåte, men for den som tror på Jesus mener jeg at saken er klar! Eller hva? Jesus sier om seg selv: Jeg er Veien, Sannheten og Livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør (Joh.11,25). Sannheten om menneskets liv og levnet, er å finne hos Jesus. Paulus sier i Kol.2,3. I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Jesus sier i Joh. 8,36: Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
I land hvor kristne opplever forfølgelse, er det Bibelens ord som har hjulpet de gjennom vanskeligheter. Den Hellige Ånds kraft har fylt de med mot og frimodighet til stå fast på sin tro på Jesus. Evangeliet er en kraft til frelse! Når Åndens kraft virker i menneskene, da blir alt annerledes. Kirkesamfunn som avstår fra Åndens virke, vil som oftes henfalle til boklig lærdom og formaliteter, men der hvor Guds Ånd får komme til er det frihet og fremgang. Men der hvor Guds kraft virker må først fremst Guds kjærlighet råde.
I brevet til menigheten i Kolosse hilser Paulus, og takker Gud for dens kjærlighet , og han ber om fortsatt åndelig fremgang og vekst. Han har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. På grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet.
Vers 9-13. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.

Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset

Hilsen Knut