You are currently viewing Hvem skal hjelpe meg ?

Hvem skal hjelpe meg ?

I Salme 121 sier salmisten at han løfter sine øyne opp til fjellene, og spør hvor hans hjelp skal komme fra. Salmisten sier videre i denne kjente og herlige salme: Min hjelp kommer fra Herren. Jeg har møtt mange mennesker som beklager seg over livet, de tar frem gamle negative ting i livet, og befinner seg i en varig klagegate. I den situasjonen er det viktig å lytte til Guds eget Ord, som faktisk gir oss svar.

I Salme 2.8 står det: Begjær av Herren. Vi skal være klar over at å søke Herren er både bibelsk, og det gir resultater. Herren er den eneste som kan hjelpe oss, både til ånd, sjel og legemet. Hvis vi leser om den blodsyke kvinnen som trengte inn på Jesus og berørte hans kappe, så sier Jesus straks: Hvem rørte ved min kappe. Jeg har merket meg at det i en dansk oversettelse står: Hvem gjorde fordring på min kraft ? Det var evangelisten. John Miland som fortalte meg dette. Så har jeg sett i en tysk bibel spørsmålet stilt slik: Hvem begjærte min kraft ? Selv om mennesker kan holde deg tilbake, slik disiplene prøvde på i forhold til kvinnen, er det viktig å gå med din nød til Jesus. Det innebærer også å trenge inn på ham.

I 2.Kongebok kan vi også se en sunamittisk kvinne gjøre det samme. Hun opplevde at hennes sønn plutselig 
døde. Sønnen fikk hun etter et løfte fra profeten Elisa, profeten som fikk en dobbel del fra Elias før han ble tatt til himmelen i en ildvogn. Kvinnen beklaget seg ikke til noen før hun stod fremfor Elisa. Tilsvarende ba
Elisa sin tjener Gehasi å ikke snakke med noen, eller svare på spørsmål på sin vei til stedet der sønnen lå død.
Når vi er i nød skal vi ikkesi noe som skaper vantro. Vær heller fokusert i bønn til Jesus, og gå Herren i møte i tro. Elisa oppreiste gutten til kvinnen, og det ble full seier.

Det står i Joh. 14.12-15: «…hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre…». Dette er jo sterke ord i Bibelen. Ber vi ikke, så får vi ikke. Så enkelt er det. Hvis du tenker at du ikke orker å be, eller glemmer å be osv.,
da har du en utfordring du må ta tak i. Det er fantastisk å lese i Åpenbaringen om at våre bønner nå opp til gull-
skåler ved Herrens trone. Så viktige og sentrale er dine og mine bønner for Herren. Bønnesvaret kan ta tid, eller komme langsomt, men vi vet at vi da har forbindelse med Herren like til slutt. Det er mektige løfter i Bibelen, og derfor skal vi benytte dette verktøyet Herren har gitt oss. Amen.

                                                                                                                                         Av Terje Raanås