You are currently viewing Jeg hengir meg til Pappaen min

Jeg hengir meg til Pappaen min

 

Guds kjærlighet til meg
Driver ut frykten, skammen
Depresjoner, mørke sider
Han leger meg fra alt sammen
Han kjenner alt, alle ting
Og svikter ikke om jeg gjør
Kommer ikke med krav og bud
Men løfter heller av hver en bør
Hjertelaget Hans for meg
Er å gjøre meg hel og fri
Bevare meg, elske meg
Være Hans til evig tid
Helbrede alle mine sår
Løse meg ut fra mørkets vei
Jeg hengir meg til Pappaen min
Og Hans evige kjærlighet til meg