You are currently viewing Jesu blod

Jesu blod


     Mange kristne unngår å snakke om blodet, like lite som mange 
unngår å snakke om helvete.
Ikke desto mindre er det vanskelig å forkynne evangeliet og å snakket om Guds Ord, uten å
berøre 
noe av det mest sentrale i budskapet – blodet.

    I det gamle testamentet kan vi lese om ulike offer som folket praktiserte for å få tilgivelse for synd, og for å
tekkes Gud. Det var prester som utførte offerhandlinger, da menigmann ikke uten videre kunne gjøre dette.
Både hva som skulle ofres, og hvordan ofrene skulle skje var nøye foreskrevet av Gud. Syndofferet var ett av
disse, der presten brukte slaktofferet og dets blod på en nøye beskrevet måte.
Blodet ble sprutet og strøket på bestemte alterdeler, og det var ikke nok å bare sette frem en skål med blod.
Disse ofringene måtte gjentas av prestene for at folket skulle ha nåde hos Gud.

    I 1.Joh.1.7. leser vi at Jesu, Kristi, Guds sønn blod renser oss fra all synd. Når skjedde det ? Jo, da Jesus ble korsfestet og Hans blod rant på korset på Golgata. Gud ga sin egen sønn, og til tross for at Han var uskyldig,
ble Han ført til korset som et lam. Der ga Jesus sitt liv for deg og meg. Det skjedde en offerhandling en gang
for alle. Ved det blod som ble gitt for oss, kjøpte Jesus oss fri fra synd og fortapelse. Gud ga verden en evig
løsning gjennom sin egen sønn. Du og jeg kan motta frelse og utfrielse fra all synd ved å omvende oss og tro på
Ham – Jesus Krist. Men er ikke dette litt enkelt, spør du ? Nei, så enkelt er det, og selv ikke en dåre skal fare vill.

   I blodet er det renselse fra all synd, og det er voldsom kraft i Jesu blod. Kraften fra blodet helbreder den syke,
for det står at “ved Hans sår har vi fått legedom”. Ved blodet er vi fri fra synd, og blodet fra Jesus er nok.
Paulus sier at vi er rettferdige ved Kristi blod, og Peter sier vi ikke ble kjøpt fri med forgjengelige ting som sølv
og gull, men med Kristi dyrebare blod. Det er viktig at du og jeg ikke ringeakter paktens blod, men tar imot troen på Jesus Kristus av bare nåde. På den måten blir du og jeg forlikt med Gud ved Hans sønns blod. På dommens
da vil Gud ikke se dine og mine synder, men Han vil se sin sønns blod, slik at vi ikke kommer under dommen.

   Tenk at vi har en sådan frelser. At Jesus gikk helt inn i døden som Han så mektig vant seier over. Gud ga sin
egen sønn som et sonoffer, og ble en evig forløsning for deg og meg. En forkynner har sagt at Jesu blod og rettferdighet er din og min bryllupskledning. Snakker vi ikke om blodet, så snakker vi heller ikke om det mest sentrale i det kristne budskapet. Er du i nød, skal du på- kalle blodets beskyttelse over ditt liv, og du vil erfare
at Jesus Kristus er reell og Han er sannhet. Jesus er veien, sannheten og livet, og da hører blodet med til budskapet om det lammet som ble ført bort for å slaktes. I Åpenbaringsboken kan du legge merke til hva
Johannes så – et lam som så slaktet ut, men som allikevel hadde overvunnet Djevelen og all hans velde.
Det er Hans blod som renset meg fullkomment og satte meg fri.