You are currently viewing Jesus, troens opphavsmann.

Jesus, troens opphavsmann.

Så la oss derfor, da vi har en stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. (Hebr. 12; 1-2)

Der sitter han og ber for oss. Takk, Jesus! Det er alltid godt å stå tidlig opp og få begynne dagen med lesing av Gud Ord og bønn. Det gir styrke og kraft til dagens gjøremål. Ofte våkner jeg ved at jeg synger. Denne dagen våknet jeg ved at jeg sang: Dype stille, sterke milde, Guddomsord fra himmelhavn. Kaller beder, sjeler leder til Den gode Hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet; Jesus er vår vei til livet.

Dette er en salme som jeg sang mye i min ungdoms år, og det føltes alltid godt. Som jeg før har fortalt, møtte jeg Gud veldig tidlig i livet. Jeg har forstått at det var helt nødvendig for meg. Jeg var den yngste av fire søsken, bare seks år gammel, da mamma døde fra oss. Min søster sa til meg at hun kjente det slik at hun skulle fortelle meg om Jesus.

En kveld da vi skulle legge oss, sa hun: «Nå må vi be til Jesus!» Vi ba sammen. Før dette hadde jeg bedt aftenbønn, men det hadde ikke gitt meg noe. Jeg var alltid lydig, og ba derfor som jeg hadde fått beskjed om. Men nå ble det annerledes. Gud begynte å tale til meg, og jeg snakket med ham som om jeg skulle ha kjent ham hel livet. Vi snakker fremdeles med hverandre.

I Johannes evangelium, kapittel tre, leser vi om Nikodemus. Han kom til Jesus om natten. Han hadde sett tegn og under, som Jesus hadde gjort. «Du er en lærer kommet fra Gud,» sa han, «for ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud er med deg.» Jesus svarte da: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» (Vers 3)

Verdens mennesker ser ikke. De er i stor nød fordi de ikke ser Herrens frelse. Alle, som er født på nytt ved sannhets Ord, bør gjøre som Jesus sa: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!» (Mark. 16; 15) Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. (Joh. 3; 17) Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom. 5; 8)

Min bønn og mitt ønske er at de må gå opp for mennesker at Jesus er den gode hyrde. Han satte sitt liv til for fårene. Takk, Jesus! Lykkelige er dere som sår ved alle vann, som slipper oksen og eslet på frifot! (Jes. 52; 20)

Hilsen

Oddbjørg Løvang