You are currently viewing LØFT BLIKKET OG SE PÅ JESUS

LØFT BLIKKET OG SE PÅ JESUS

Guds fred!
Som de fleste av leserne av bladet vet, og av dem som har hørt jeg tale, så vil jeg tro at dere har lagt merke til at det er Kristus det handler om. Denne enkle hilsen er hentet fra Matt.17.8. Peter, Jakob og Johannes ble med Jesus opp på et fjell, hvor Jesus ble forklaret for disiplene. Vi ser utifra det vi leser, at Moses og Elias var der og samtalte med Jesus.
Det som deretter skjer, er viktig å få med seg. Peter vil bygge tre hytter. Markus skriver at Peter ikke visste hva han sa. Men så kom det en sky som dekket over det hele. Da de etterpå så opp, så de ingen andre enn Jesus. Dette er en kjent hendelse og mange har sikkert hørt flotte taler og undervisning rundt denne hendelsen.

Budskapet handlet selvfølgelig om et skifte som var i ferd med å komme, det gamle er i ferd med å bli borte, og noe nytt trer fram. Han, som Moses og profetene hadde talt om, stod nå der. Det ble et skifte fra den gamle pakt til en ny pakt. For som dere vet, handler det om Jesus. Skal man få en oversikt over bibelens budskap, må vi forstå at det er Jesus fra begynnelsen til slutten.
Dette har vært til stor hjelp for meg; alltid å se etter Jesus hvor jeg enn leser i bibelen. Hvorfor skjer det ikke mer? Det er et spørsmål som stadig dukker opp. Peter så nok her mulighet til å bygge noen hytter, for så å kunne gjennomføre det som de fleste på den tiden ventet på, nemlig og bli fri fra okkupasjonen fra Rom. Jeg tror Peter tenkte disse tankene; endelig, og for en mulighet, Jesus og Moses og ildprofeten Elias. Nå blir det skikkelig greier.

Mange i Norges land har mye av den samme oppfatning og tanker. har du hørt? Nå kommer han til landet, og da blir det vekkelse. I alle disse år som jeg har forkynt Ordet, har det vært happeninger. Det skjer veldig lite. Hvorfor? Kun for at vi setter vår lit til predikanten som kommer. Når skal vi lære? Når skal vi forstå? Kjære godtfolk, vi trenger i sannhet, å komme tilbake til åndelig åpenbaring av Jesus, – og bare Han. Gud sørget for at Moses og Elias ble borte. Kan det være at Gud vil at du og jeg skal bli borte? Da er det bare Jesus igjen. Jepp, det er dette det handler om.
Jeg har tenkt endel over en hendelse i skriften. (1 sam. 4. og 5. kapittel) Israel hadde her et dårlig prestestyre med Eli som yppersteprest og hans sønner Hofni og Pinehas. Filisterne stilte seg opp mot Israel, og for å stride mot dem, Da er det Israel henter arken (Kristus). De tror at nå blir det seier. Fienden ble redde da de hørte at arken (Kristus) var kommet til leiren, og det var et veldig brøl hos Israel. Er det ikke merkelig? Kristus kom til Israel, menigheten, likevel så ble det et grusomt nederlag for Israel. Det viktige her er nemlig at prestene, Elis Sønner, tok ikke ofringene til Gud på alvor. De neglisjerte også irettesettelse og kjørte fram som de selv ville.

Vår forkynnelse om Kristus og Han korsfestet må på ingen omstendigheter bli slik at vi legger noe til, eller trekker noe ifra. Vi må forkynne Kristus, og Han alene. Hvorfor skjer det så lite? Kristus er der, men vi forkynner og taler ikke slik vi bør tale. Det skulle ikke ofres et dyr med noe som helst lyte (feil) på. For dette var forbilde på Jesus. Gud aksepter ikke noe – absolutt ikke noe – som kan dra Kristus ned.
Vi leser videre i denne hendelsen, at fienden kidnapper arken. Det skulle de aldri gjort. Kristus alene slo filisterne sønder og sammen og brøt ned avguden Dagon og slo fienden med byller. Tenk over dette, arken (Kristus) var nå alene, ingen prest tilstede, ikke templet, ikke noe ofringer, bare Kristus. Dette er det jeg vil frem til. Når Kristus får leve sitt eget liv ved sin Ånd, uten noen innblanding av storpredikanter og evangelister, som fører sin egen agenda, da er det garantert seier. Alt som fører vårt blikk bort fra det fullkomne verket Jesus gjorde på korset, er avgudsdyrkelse. Derfor nådesøsken, sier skriften: «Ha blikket festet på Kristus!» Dette vil hjelpe deg og meg igjennom denne verden, for som Jesus selv sier: «I denne verden, har dere trengsel, men vær frimodig jeg har overvunnet verden.»

Når vi står i en pandemi, og mange lurer på hva skjer? så vil vi ikke ta vårt blikk bort fra Jesus, for vi vet at Han fører oss igjennom. Jeg er optimist for den tiden som ligger foran, for Gud selv kommer til å sørge for å reise mennesker opp som har bare ett tema, én agenda: «Da de så opp, så de ikke noen annen enn Jesus, og han alene.» Husk alltid; Kristus i oss, håpet om herlighet.

Nåden være med dere alle.

Av Haakon Martinsen