You are currently viewing LYS I NORD!

LYS I NORD!

Sommeren 2020 ble annerledes for mange av oss. Fraværet av stevner og konferanser førte nok til at mange bega seg ut på landeveien for å utforske eget land. Slik også med undertegnede. Turen gikk nordover – til tross for at Hans Inge Fagervik synger i en sang: «Bare ikke nordover!»!

Jeg har vært kjent med at Maran Ata vekkelsen slo igjennom i vår nordligste landsdel på 60-tallet. Spesielt Maran Ata menigheten i Oslo sendte mange av sine evangelister nordover. Vekkelse brøt løs mange steder: Reipå, Narvik, Sennesvik, Sør Arnøy, Mosjøen, Mo i Rana, Bodø, Sørreisa, Alta, Harstad og Tromsø. Lokaler ble bygget, og menigheter grunnlagt.
I dag er det kanskje særlig to menigheter med preg av impulsene fra Maran Ata vekkelsen: «Templet», Sørreisa og «DFEF Eben-Ezer Tromsdalen» i Tromsø. Undertegnede  fikk et kort besøk i menigheten i Tromsdalen (like ved den flotte Ishavskatedralen). Her er Kirsti og Morten Skren forstanderpar. De forteller om en god tid i menigheten og om utadvendt evangelisering i nærmiljøet.
Også i Sørreisa er det virksomhet i det tidligere Maran Ata Templet, i dag «Templet». Leder er Gerd Hansen, enke etter menighetens tidligere forstander Torgeir Hansen. I en fersk rapport forteller Morten Skren om en nyfrelst som ble døpt her forleden. Menighetene i Tromsdalen og Sørreisa har et nært samarbeid. Blant forkynnere som har besøkt menighetene nevnes bl.a. Donald Bergagård.

                                                                                                  Ole Bjørn Saltnes