You are currently viewing Blikket festet på Jesus, Guds ord.

Blikket festet på Jesus, Guds ord.

Hva tid det ble bestemt at feiringen av Jesu fødsel skulle legges til feiringen av solens vending i desember, er kanskje ikke så lett å finne ut, men det har nok litt med at den første etablerte kirken ville fjerne seg fra jødedommen.Vi nærmer oss tiden hvor vi feirer Jesu fødsel. Ut fra det som fortelles om presten Sakarias, far til døperen Johannes, har messianske jøder kunnet tidfeste tiden for hans fødsel. Sakarias var av Abias skifte. Hans prestetjeneste var ved pinsehøytiden og ut fra dette har de funnet ut at Johannes ble født rundt påsketiden og Jesus ble født ved Sukkot, slutten av september, begynnelsen av oktober etter vår

Sakarias gjorde prestetjeneste i templet da han fikk englebesøk inne ved røkofferalteret. Engelen Gabriel kom med en fantastisk nyhet til ham. Sakarias’ bønner var hørt. Nå skulle han få den sønnen han hadde bedt om i lang tid. Men ofte når bønnesvaret kommer i en tid når alt menneskelig håp for at bønnen kan oppfylles, er ute, kan hjertet og tanken ha fjernet seg fra muligheten for bønnesvar. Da er det vanskelig å tro selv når en engel kommer med beskjed.

Sakarias var helt sikkert godt kjent med de jødiske skriftene. Han kjente til historien om Abraham og Sara. Det skulle  vært mulig for ham å koble tanken til dette, når engelen kom med bud fra himmelen. Kanskje hjertet var stivnet i skuffelse over at Elisabeth og han var barnløse. Dette ble ansett for å være en skam og vanære på den tiden. Sakarias så bare på håpløsheten, han selv var gammel og Elisabeth forbi den tiden hvor hun på naturlig vis kunne få barn. Fordi han ikke trodde på budskapet han fikk, ble resultatet at han mistet evnen til å tale. Han ble stum.

Slik vil det være for oss alle. Vender vi blikket mot oss selv når Herren vil ha oss med på sine planer, blir vi ofte stumme. Gud kan da ikke bruke meg, slik jeg er. Full av feil og mangler, rett og slett et håpløst tilfelle.

Maria fikk også englebesøk. Hennes reaksjon på engelens hilsen, var helt annerledes. Det hun skulle være med på, hadde aldri tidligere skjedd i historien. Likevel var hun åpen og rede til å stille seg til tjeneste med én gang. Hun var bare nysgjerrig på hvordan dette skulle skje. Da fikk hun den herlige opplysningen om at Den Hellige Ånd skulle komme over henne – Den Høyestes kraft skulle overskygge henne. Dette skulle være et verk av Gud og ikke av henne selv. «Jeg er Herrens tjenerinne. Meg skje etter ditt Ord!» var Marias gjensvar til hilsenen hun

Engelen fortalte hva som var på gang med Elisabeth. Maria skyndte seg av sted for å glede seg sammen med henne. Istedenfor å tvile på engelens budskap, og dermed bli stum, får Maria oppleve noe helt spesielt. Idet hun kommer inn til Elisabeth, og hilser henne, kanskje med et : Shalom! – blir Elisabeth fylt av Ånden, og bryter ut i lovprisning. Hun roper ut: «Da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd.» Engelen hadde sagt om Johannes at han skulle fylles av Den Hellige Ånd fra mors liv. Her ble det gjensvar på Marias hilsen. Vanndyp kaller på vanndyp, ved lyden av dine fossefall. (Salme 42; 8)

«Salig er hun som trodde,» profeterer Elisabeth over Maria, «for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren!» Når kvinner saligpriser Maria overfor Jesus, svarer han: «Salig er den som hører Guds Ord og bevarer det!» Maria var spesiell ved det at hun gjemte ordene hun hørte, i hjertet sitt og grunnet på dem. Dette kan vi ta lærdom av. Når vi fyller sinn og tanker med Guds Ord, og grunner på Ordet, får vi blikket vendt riktig vei. Ikke innover mot oss selv og vår egen udugelighet, men oppover mot Ham, som er troens opphavsmann og fullender. Vi gjør som Maria. Hun tvilte ikke på engelens budskap, som menneskelig sett var en umulighet, men hun regnet med at det Gud hadde sagt, det var Han også mektig til å utføre.

Maria fikk oppleve at Ordet, virksomt ved Den Hellige Ånd, skapte liv i hennes indre, slik at Jesus, verdens Frelser, ble født. Ved at vi på samme måte åpner oss for Ordet, og lar Den Hellige Ånd virke fram Jesu liv i vårt indre menneske, kan vi være med å føre frelse ut til mennesker omkring oss. Guds Ord virker hva det nevner! Amen.

Hilsen

Aud Østevik