Maran Atas misjonsarbeid

Puerto Rico

Maran Ata Norge støtter opp om flere misjonsarbeidere. Vi støtter b.l.a Sarons Rose Misjon på Puerto Rico. Den ble grunnlagt av Sally Olsen i 1952, og driver hjelpearbeid og evangelisering blant barn og fanger i Puerto Rico. Arbeidet ledes i dag av Karin Skau.

Hjelp og prosjekter i en rekke land

Videre støtter vi opp om Trosgnisten misjon. Fra Norge ledes arbeidet av Evangeliekirken i Bergen, og misjonsleder er Kjell Bugge Halvorsen.

Arbeidet omfatter evangelisering, underhold til evangelister og et stor fadderprogram for barn. Arbeidet omfatter en rekke land som:Kenya, India, Uganda, Ecuador, Kongo, Tanzania, Rwanda, Filippinene og Ukraina.

Latin Amerika

Vi støtter også misjonær og evangelist Kolbjørn Granseth (Fullevangelisk Misjon) og hans families arbeide i Latin Amerika.