Den Høyestes ly.

Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For Han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker Han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. (Salme 91; 1 – 4) (mer…)

Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For Han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker Han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. (Salme 91; 1 – 4) (mer…)

Fortsett å leseDen Høyestes ly.