You are currently viewing Fred som overgår all forstand.

Fred som overgår all forstand.

 

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! (Joh. 14; 27)

Dette er et herlig løfte i Jesu avskjedstale til sine disipler. Det er uro ute i verden, men Guds folk kan ha fred i hjerte og sinn. Selv i en tid hvor hav og brenninger bruser, og folk engster seg i fortvilelse, gir troen på Jesus hvile og ro. I Jesu nærvær er det alltid fred.
Jesus er Fredsfyrsten, og en dag skal han skape fred over den ganske jord. Det kan vi se fram imot med glede. Mange er de som kan vitne om freden de fikk ta imot da de slapp Jesus inn i hjertet sitt.
Jesu forsoningsverk på Golgatas kors tar bort all verdens synd. Jesu blod renser oss fra alle våre synder og overtredelser. Da Jesus ropte ut: «Det er fullbrakt!» revnet forhenget i templet som et symbol på at nå var adgangen fri like inn i Det aller helligste – inn for Guds trone – for hver den som tror.
Golgataverket er unikt, og det er eneste vei til frelse og evig liv for alle mennesker. «For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh.3,16)
Men Jesus har ikke overlatt oss til oss selv, men han sendte oss talsmannen, Den Hellige Ånd, som han hadde lovt. «Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut; Om noen tørster, han komme til meg å drikke! Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus var ennå ikke herliggjort.» (Joh.7,37-39)
Før Jesus blir tatt opp gir han et trøstens ord til disiplene: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til Jordens ende.» (Ap.gj. 1,7-8) Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne.
Det er godt å vite at om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til!

                                                                                                     Hilsen Knut