You are currently viewing Hvem kan skille oss?

Hvem kan skille oss?


«Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?» spør Paulus i Rom.8,35. Han er viss på at ikke noe kan skille oss fra Kristi kjærlighet uansett hva det måtte være. Det er trygt å vite dette. Guds kjærlighet til oss i Kristus Jesus faller aldri bort.  Hva som enn kommer i vår vei, og om vi skulle snuble og falle, så er Gud den samme. For den som er i Kristus, er der ingen fordømmelse. Den (Guds kjærlighet) gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.  Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt!  (1. Kor.13, 7 – 8) Gud står bak sitt eget Ord.

Det ganske underlig å tenke på hvor ille vårt syndige liv var før vi kom til tro på Jesus. For mitt vedkommende var det mye som ikke var bra. Men Gud er nådig uansett hvor mye vi mennesker har rotet til våre liv og gjort imot hans bud. Guds tålmodighet med oss overgår all forstand. De gangene jeg tenkte over Guds tålmodighet med mine skrøpeligheter, var det som Paulus skriver i Rom.5,7-8, en stor trøst: «For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.  Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»
 Nåden trøster oss uansett hvor stor synder eller hvor mange synder som er begått. Da Jesus hang på korset, ba han for dem som hadde krevd ham korsfestet. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Luk. 23; 34)  Selv i dødens stund hadde han kjærlighet til dem som voldte hans død. Den ene av røverne, som ble korsfestet sammen med Jesus, ba Jesus om en tanke: «Kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» (Luk.23,42) Et vidunderlig svar fra Jesus: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Parsdis!» (vers 43)
Men Jesus kom også med en advarsel, om hva som ville komme over Jerusalem og dens innbyggere: «Jerusalems døtre!  Gråt ikke over meg. Men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si. Salige er de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die.» ( Luk. 23; 28 – 29) 70 år etter ble Jerusalem kringsatt og ødelagt av romerne, som Jesus hadde forutsagt. (Mat.4,2)
Det er trygt å være hos Jesus. Så lenge vi holder fast i troen på forsoningsverket, lever vi under Jesu blod, som renser oss fra all synd. Det som har vært, det som er, og det som måtte komme, fortid, nåtid og framtid, er under blodet. Hans blod var betalingen for all verdens synd! Gud har forlikt oss med seg selv for å framstille oss hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om vi bare blir ved i troen på Jesus. (Kol. 1,22-23)
La oss takke Jesus for den store seieren han vant på Golgata over djevelen og alle hans anklager.
 
Hilsen Knut