You are currently viewing Offerlammet.

Offerlammet.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. (Jesaja 53,6)

Jeg kan huske da jeg avla mitt første vitnesbyrd. Det skjedde i Maran Ata Templet i Oslo. Med frykt og beven prøvde jeg å si at Jesus var min redningsmann. Han var også min dommer, men tok min plass og ble ofret for mine overtredelser. Dommeren tok den anklagedes plass. Profeten Jesaja så dette ca. 700 år før det skjedde. Han profeterte om Guds tjener: Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. (Jes. 53; 10)
Apostelen Johannes skriver: Og jeg så – og se: Midt mellom tronen og de fire livs-vesener og de eldste, stod det et lam, likesom det hadde vært slaktet. (Åp. 5; 6) Jesus var Guds lam, som ble ofret for våre synder – en himmelsk offergave fra vår Far i himmelen.
Jesu lidelse, død og oppstandelse er den største og viktigste hendelsen i verdens historie. Dette må vi alle ta stilling til. Jesu død på Golgata kors er eneste mulighet til frelse for alle mennesker! Han er fra evighet og kom inn i vår tid for å sone vår synd, for at vi skal få være sammen med ham i evigheters evighet.
Alle våre overtredelser rammet ham. Han ble hatet, forrådt, spottet og spyttet på. Avkledd og sønderslått bar han vår skyld og skam og våre sykdommer opp på korset. Våre misgjerninger rammet den uskyldige, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
Mange mennesker har opplevd overgrep, avvisning og skam som tynger gjennom hele livet. Om du er en av dem, så vit at Jesus tok alt dette på seg. Han fikk erfare alt det du har gått igjennom. I sin verste nød på korset ropte han: Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Da Jesus gikk her nede på jorda, hadde han hele tiden et nært forhold til sin Far i himmelen. De var ett, og alt han gjorde var i samsvar med Faderens vilje. Han var en åpenbaring av Guds kjærlighet til alle mennesker. Allikevel fikk han oppleve at Gud skjulte sitt ansikt for ham på korset. Han ble overlatt til seg selv for å dø i ditt og mitt sted. Ved å ta imot denne frelsen, kan du få gå videre med løftet hode. Takk Jesus fordi han led i ditt sted! Han tok også straffen for alle overgripere. Han lærer oss å tilgi slik at vi blir fri fortiden.
Dette hendte for lenge siden, men er like aktuelt i dag. Jesus vant en evig seier over all elendighet som mennesker er blitt og kommer til å bli utsatt for. Opp gjennom tiden har mennesker gjennomgått store lidelser. Vi kan lese og høre via presse og TV at dette stadig pågår. Men den store trøsten er at Jesus tok all  denne lidelsen på seg.
Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. (Hebr. 5; 8 – 9). Amen.

Hilsen fra Knut