Redaktørens spalte

En tumleskål for alle folkeslag

«Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring.» (Sak.12;2) Begrepet beskriver en tilstand av forvirring som å være omtåket etter å ha drukket sterk drikk.
I programmet, Brennpunkt, (NRK TV) fikk vi en tirsdag nylig høre og se, idet det ble vist et kart over området: «Her var det palestinsk land før jødene kom hit og tok det.»

Dette får vi presentert rett inn i stua. Mange tar dette for god fisk. Man tror løgnen framfor sannheten. Jeg skal ikke her gi meg utpå hva historien sier, men i korthet nevne at Jerusalem var Kong Davids hovedstad i Israel for over 3000 år siden. Han var jøde og altså konge i jødefolkets land. Dette er bibelske og historiske fakta, som jeg lærte da jeg var liten gutt og gikk på folkeskolen. Man kan spørre seg om hvorfor taler folk slik som de gjorde i programmet? Er de omtåket og forvirret, og tumler omkring etter å ha drukket sterk drikk?
Jeg tror at det er en enkel, men ubehagelig årsak til denne løgnpropagandaen fra media. Når man er uten Gud og uten håp i denne verden, og vandrer etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, da sier det seg selv hva resultatet blir. (Efe.2,12 og 2,2)

Bibelen taler om at den ufrelstes står i en utsatt stilling. Djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. (1.Pet. 5;8) Den som ikke vil ha samfunn med Gud, har selv satt seg i en vanskelig stilling og er åpen for angrep fra djevelen og hans demoner. Men Jesus sier at de er uvitende om dette. På korset ber han Faderen om å tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør!

Vi kan høre og se de mest horrible ting på TV-skjermen. Vi må forstå at dette er kun symptomene av en verden som er syk. Pasienten trenger legedom! Hva er medisinen? Det er Gud som er vår lege. Han har gitt oss sitt ord som medisin. Ordspråket (4;20) sier: «Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom(medisin) for hele hans legeme.»

Det prekes mye om symptomene, mens man heller bør gi medisinen. Den ufrelste kan ofte bebreide Gud. Men hvordan kan man forlange av Gud at alt skal være så bra, når det er så mye som er galt fra menneskets side. Nei, når den blinde får sitt syn tilbake, og det går opp for ham at Kristus er veien og sannheten. Da er Frelseren ikke lang unna: «Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham.» (Hebr. 11;6)

Hilsen Knut