Onsdag 12. april 2006 reiste misjonæren Sally Olsen hjem til Herren 94 år gammel. I de siste årene av sitt liv bodde hun på et sykehjem på øya Puerto Rico, i Karibien.

Hun fikk hvile fra sin gjerning, der hennes tjeneste startet og vokste frem for over 50 år siden.

Sally ble født i Bergen 10.april 1912. Faren døde da hun var 5 år gammel. Det ble vanskelig for mor å forsørge alle fire søkene, derfor opplevde Sally å bli ”satt bort”.

Til å begynne med ble hun dårlig behandlet, men kom senere til et ektepar hvor hun fikk det godt. Disse barndomsopplevelsene gjorde et dypt inntrykk på Sally, og de førte til hennes livslange engasjement for foreldreløse og forsømte barn.

Da hun var 12 år gammel kom barna og mor sammen igjen i Oslo. 17 år gammel emigrerte familien til USA, hvor de bosatte seg i Brooklyn i New York.

Hun fikk en radikal omvendelse i et møte hos pinsevennene.
Hennes spesielle omsorg for, og evne til å nå frem til barna ble snart lagt merke til. Hun tok misjonærutdannelse ved bibelskolen til Philadelphia Church i Chicago, hvor den kjente svensk-amerikanske pinselederen Joseph Mattsson-Bozè var forstander.
Hun ble deretter ordinert til ”minister” (”prest”) for å arbeide i søndagsskolen,
noe som var uvanlig for kvinner på den tiden. Mens hun arbeidet med barn i New York kom hun i kontakt med mange puertoricanere og andre fra Karibien.

Hun opplevde et tydelig kall til tjeneste på de karibiske øyer, da hun hørte en røst som sa:

 ”Havets øyer venter på mitt Ord”.

I 1952 reiste hun til Puerto Rico utsendt av menigheten i Brooklyn. I august 1955 ble stiftelsen ”Rose of Sharon Foundation etablert med barnehjemmet Sarons Rose. Senere ble det også arbeid med fengselsmisjon. I det store fengselet i Rio Piedras utenfor San Juan arbeidet hun aktivt med forkynnelse og praktisk hjelp til fangene. Her fikk hun tilnavnet ”Fangenes engel”.

 Sally Olsen oppnådde stor aner-kjennelse for sitt arbeid både på Puerto Rico og internasjonalt, og har mottatt flere utmerkelser og priser fra kirkelige, humanitære og offentlige institusjoner. Eksempelvis en æres doktorgrad fra Word University i 1970 og utnevnt til ”Adoptert datter av Puerto Rico” i 1992.

 Sally Olsen har besøkt Norge flere ganger, og talt i ulike kirker og menigheter. Det norske støttearbeidet for Sarons Rose har helt siden 1960-årene vært knyttet til Maran Ata Menigheten i Oslo. Det meste av den økonomiske støtten til Sallys Olsens arbeid har kommet fra frivillige bidrag i Norge. Utdeling av bibler er en del av arbeidet Karin gjør i fengselet.

 Sallys arbeid fortsetter med fengselsmisjon og daghjem for barn på Sarons Rose.

Arbeidet kan støttes ved å sende gave direkte til:

Sarons Rose
PO Box 366 237 San Juan,
Puerto Rico 00936 Konto: 0530 09 15991 Maran Ata, og Maran Ata Norge støtter opp om dette viktige arbeidet som Misjon på Puerto Rico er.

Den ble grunnlagt av Sally Olsen i 1952, og driver hjelpearbeid og evangelisering blant barn og fanger i Puerto Rico. Arbeidet ledes i dag av Karin Skau.

Sarons Rose driver to former for arbeid: Det ene er et dagsenter for barn der foreldre støtter med en viss sum for oppholdet. Barn med en eller begge foreldre i fengsel får gratis opphold. Målet er å gi barna et trygt sted å være og en opplæring som bygger på bibelske prinsipper.

Det andre arbeidet Sarons Rose gjør er å besøke langtidsfanger i Puerto Ricos fengsler. Her gjør Gud mirakler og frelser fanger fra synd og elendighet. Puerto Rico sliter med meget stor kriminalitet, og drap skjer hver dag.

Misjonens adresse i Puerto Rico er:
Sarons Rose
PO box 366 237 San Juan,
Puerto Rico 00936-6237

Gaver til misjonen blir formidlet fra følgende konto i Norge: 0530.09.15991

Tegner du deg som giver, vil du få løpende nyhetsbrev fra Puerto Rico.