You are currently viewing Som et stormvær

Som et stormvær

Så er det skrevet en bok om Maran-Ata vekkelsen. Mange har ønsket et slikt historisk dokument som
forteller om vekkelsens utvikling. Og vi finner grunn til å berømme forfatteren Ole Bjørn Saltnes
for et godt stykke arbeid.

Vekkelse inneholder også smertefulle hendelser og ulike former for motstand, og det er derfor ikke
lett å gi seg i kast med en bok om temaet. Det blir sagt at forfatteren har samlet stoff i 4 år,
og det forstår vi godt. Bredden i form av personprofiler er imponerende. Boka er lettlest,
og gir et godt innblikk i det som skjedde. Det er fint å lese pinselederen Sigmund Kristoffersens
forord som både bærer preg av respekt og ydmykhet.

Det å gi seg i kast med vekkelsens sentrale person Aage Samuelsen er krevende i seg selv, men
boken gir også et godt innblikk i hvordan mange ble berørt av vekkelsen i hele kristen-Norge.
Dette ga ringvirkninger helt frem til i dag, selv om mange har gått inn i andre kristne forsamlinger
enn Maran Ata.

Vekkelsen innebar en ny åndsutgytelse som fornyet mange mennesker. Derfor ga vekkelsen splid
mange steder der pinsevenner og Maran Ata-venner stod mot hverandre. Frihet i Ånden ble
debattert, og møteformen med bønn for syke var omstridt. Men nettopp retten til å be for
syke ble en stor seier for hele kristenfolket. Det kan vi glede oss over i dag, at Aage Samuelsen
stod i den kampen sammen med brødre og søstre den gangen. Det er også grunn til å konstatere at
mange ledere stod mot hverandre i stedet for å stå sammen å bære hverandres byrder.
Dette måtte Aage Samuelsen også lide for.

Maran Ata er ikke hva det en gang var, Men likevel er Gud den samme og Han virker i dag som i
fordum. Vekkelse har gjennom tidene medført ulike former for splid. Det ble en splittelse
i 1957 da Maran Ata ble etablert som en ny bevegelse ved siden av pinsebevegelsen. Senere,
i 1966 gikk Aage Samuelsen ut av Maran Ata og etablerte Vekkeropet Maran Ata. Men det er
interessant å se hvordan Gud bevarte mennesker gjennom alt dette, og vekkelsen berørte
mennesker langt utenfor egne rekker. Ikke minst medførte vekkelsen at mange ble frelst utenfor
Norges grenser.

Vekkelsen viser oss at Gud bruker den Han vil, og går frem slik Han vil. På denne måten
skaper Herren radikal forvandling i mennesker og gjennom det et nytt liv.

Av Terje Raanås