You are currently viewing Vellykket landsstevne  2017

Vellykket landsstevne 2017

I år var det stor deltagelse på stevnet fra fjern og nær. Møtedeltagelsenvar veldig bra både formiddag og kveld. Stevnemusikken, frihet i Ånden, bredt innslag av talere og vitnesbyrd og Jesus i fokus gjør at Maran-Ata stevnet fortsatt har en plass i kristen-Norge, selv om antallet stevner i Norge øker. Det siste gleder vi oss over, og tror Gud har vekkelsesplaner for landet vårt.

Haakon Martinsen talte på årets første møte, og han inspirerte de fremmøtte til å slippe seg løs i Ånden slik at vi blir istandsatt til å gjøre mer for Herren. Jørn Strand, som har vært et innslag på stevnet nesten siden han ble forkynner talte over sannheten som seirer i vårt liv og setter fri – selv om det menneskelig kan se mørkt ut. Eva Olsvold Sundar hadde et sterkt vitnesbyrd omkring Israel, der stadig flere arkeologiske funn beviser at Israel har vært jødenes land, og at det gamle testamentet er sant. I år var også Andreas Hasseløy fra Hillsong Oslo et nytt innslag, og hans far Hallvard Hasseløy talte på kvelden samme dag like inspirert som han alltid er. Vi må også nevne besøket fra Randi og Hjalmar Johansen, og ikke minst Evangeliesenteret med Reidar Thommesen i spissen. De tror på familievekkelse der Gud skal røre ved «hele vårt hus». Det sier vi Amen til.

Harald Risdal talte i tillegg til sammen med Johan Ødegård og Anne Lise Gulbrandsen løfte bønnemøtene som er et viktig innslag på stevnet. John Miland, John Langerud, Turid Omdal, Dag Arne Saltnes og Tore Kristiansen er talere som hvert år er med å løfte stevnet på flere måter. De er forbedere, spiller og synger og deltar i mange enkeltsamtaler. Stevnet er frivillighet i praksis. De som står for våre tre serveringssteder, de som vasker, de som driver stevnekontoret, de som rigger opp og ned i hallen, de som er vakter osv. trenger takk for sin trofaste innsats uten noen form for betaling.

Takk også til Kari Korsmo som ga oss nyheter fra misjonene i Puerto Rico og Peru.

                                                                                                                                        Av Terje Raanås