You are currently viewing Fra lov til nåde.

Fra lov til nåde.

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. (Rom 6,14)

Som nyfrelst hørte jeg de eldre si at vi måtte holde Guds bud. Dette ble en utfordring for meg, fordi jeg erfarte at det klarte jeg ikke helt. Det syntes å være slik også for andre troende. Kravet fra Gud i mitt liv var hellighet, men syndige tanker dukket opp og gjorde drømmen om et hellig liv problematisk.

Derimot da jeg leste mer i Bibelen, forstod jeg at dette måtte være annerledes. Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han oppfylte lovens krav for oss. Da skjedde det noe herlig. Jeg ble åndsdøpt under et møte i Templet. Jeg ble en tungetaler og følte meg fri og sterk. Vi var ofte ute i sentrum av Oslo og vitnet om Jesus. Før vi stod fram og vitnet, var jeg litt nervøs. Men denne følelsen forsvant da jeg stod fram. Det var herlig å kjenne styrken fra Gud. Jeg tenkte at det måtte være slik for disiplene da de ble døpt i Ånd og ild på Pinsefestens dag. Før dette satt de bak låste dører fordi de var redde for jødene. Men etter denne erfaringen, stod de fram for folket og forkynte frimodig.

Etter min opplevelse av åndsdåpen ble alt annerledes for meg. Skriften ble lettere å forstå, og jeg kjente en styrke og frimodighet som jeg ikke hadde før. Nå erfarte jeg at jeg ikke var trell under loven lenger, men jeg var fri fra trelldommen. «Jeg vi gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synder i hu.» (Jer.31,33-34)

Det ble slik som Paulus skriver i Rom. 8,3: «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.»

Etter hvert gikk det opp for meg at det ikke var jeg som var rettferdig innfor Gud, men det var Kristi rettferdighet som oppfylte Guds krav, og jeg lever og rører meg i Ham. Kristi liv i meg skal vokse, og så lenge jeg holder fast i troen på Jesu forsoning, er jeg i Kristus og hans verk på Golgata.

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.» (Gal.2; 20)
Hilsen fra Knut